Premium Club

Kako ostvarujete uštede?

Kako ostvarujete uštede?

Svakom kupovinom nesniženih artikala ostvarujete uštedu za sledeće kupovine i na osnovu zbira ušteđenih iznosa možete umanjiti vrednost sledećih kupovina i na taj način ostvariti poseban popust.

Visina ušteđenih sredstava zavisi od ukupne vrednosti vaših kupovina.

Vrednosti vaših pojedinačnih kupovina se sabiraju, u skladu sa porastom vaše ukupne potrošnje raste i procenat uštede koju ostvarujete.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska@ps.rs

Kako da uvećate procenat uštede?

Kako da uvećate procenat uštede?

Unapred su određeni iznosi kupovina i procenti uštede koji ih prate. Sabiranjem iznosa vaših kupovina prelazite pragove i tako ostvarujete sve veće procente uštede.

U nastavku su predstavljeni iznosi kupovina i prateći procenti uštede koje vam vrednosti kupovina donose.

PRAGZBIRNI IZNOS KUPOVINAPROCENAT UŠTEDEOSNOVNIod 2.500,00 do 9.999,00 RSD3%Iod 10.000,00 do 19.999,00 RSD5%IIod 20.000,00 do 34.999,00 RSD7%IIIod 35.000,00 do 74.999,00 RSD10%IVod 75.000,00 do 124.999,00 RSD15%Vod 125.000,00 RSD i više20%

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska@ps.rs

Na osnovu kojih artikala ostvarujete uštede?

Na osnovu kojih artikala ostvarujete uštede?

Sabiraju se vrednosti svih vaših kupovina, što utiče i na rast procenta uštede, ali se ušteda ostvaruje samo na nesniženim artiklima.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska@ps.rs

U kom periodu sakupljate uštede?

U kom periodu sakupljate uštede?

Aktivna su dva perioda u kojima imate priliku postići što veći procenat uštede koju možete koristiti.

Definisani periodi su od 01.02. do 31.07. i od 01.08. do 31.01.

Na kraju perioda ostvareni zbir kupovina se poništava i tada počinjete sa sakupljanjem novih ušteda sve do sledećeg obračunskog perioda. Za razliku od zbirne kupovine koja se poništava, zadržavate prag odnosno iznos uštede koju ostvarujete pri svakoj sledećoj kupovini. Prag koji imate ostaje isti sve do narednog obračunskog perioda, kada će vaš prag zavisiti od novog zbirnog iznosa kupovina.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska@ps.rs

U kom periodu možete koristiti uštedu?

U kom periodu možete koristiti uštedu?

Period korišćenja ušteđenih sredstava nije ograničen na obračunske periode, iako vam se zbir kupovina anulira i počinjete sa kreiranjem novih ušteda, uštedu stečenu u predhodnom periodu možete koristiti prilikom bilo koje od narednih kupovina, počevši od prvog dana nakon izvršene kupovine, a najkasnije godinu dana od poslednje kupovine u tom obračunskom periodu. Ne postoji ograničenje za iznos uštede koji želite iskoristiti, odnosno ne morate prilikom jedne kupovine iskoristiti ukupnu uštedu.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska@ps.rs

Pošaljite pitanje

Pošaljite pitanje

Registraciju na PREMIUM CLUB možete izvršiti na dva načina