Primer 1.

OBRAČUNSKI PERIODARTIKALSTATUS ARTIKLAIZNOS POJEDINAČNE KUPOVINEZBIR KUPOVINA*PRAG*PROCENAT UŠTEDE*OSTVARENA UŠTEDA NA OSNOVU POJEDINAČNE KUPOVINE (RSD)*ZBIRNA UŠTEDA (RSD)*
01.02.-31.07.Prstennesnižen500,00500,00

(Minimalna kupovina za osnovni prag je 2.500 RSD)

0,00%//
01.02.-31.07.Majicanesnižen2.500,003.000,00Osnovni (od 2.500 do 9.999 RSD)3%75,0075,00
01.02.-31.07.Haljinanesnižen5.000,008.000,00Osnovni (od 2.500 do 9.999 RSD)3%150,00225,00
01.02.-31.07.Bluzasnižen3.000,0011.000,00I (od 10.000 do 19.999 RSD)5%/225,00
01.02.-31.07.Kaputnesnižen15.000,0026.000,00II (od 20.000 do 34.999 RSD)7%1.050,001.275,00
NOVI OBRAČUNSKI PERIOD
01.08.-31.01.Haljinanesnižen4.500,004.500,00II (od 20.000 do 34.999 RSD)7%315,001.590,00

*

ZBIR KUPOVINA:
Sve kupovine u okviru jednog obračunskog perioda se zbrajaju.

PRAG:
U skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, prelazite pragove.

PROCENAT UŠTEDE:
U skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, prelazite pragove.

OSTVARENA UŠTEDA NA OSNOVU POJEDINAČNE KUPOVINE:
Procenat uštede kreira se kupovinom svih artikala nezavisno od njihovog statusa, dok se isti realizuje samo na artiklima koji nisu sniženi ili su na kratkotrajnoj akciji.

ZBIRNA UŠTEDA:
Zbirnu uštedu možete iskoristiti tako što ćete umanjiti iznos naredne kupovine prema vašem izboru, najkasnije godinu dana od dana poslednje kupovine u tom obračunskom periodu.


Proces kupovine

test
ŠIROKE PANTALONE OD VISKOZE

Cena artikla:
4.290,00 RSD

Iskorišćena ušteda:
1.000,00 RSD

Plaćeni iznos:
3.290,00 RSD

Ostvarena ušteda:
290,00 RSD

Cena artikla se umanjuje za ušteđeni iznos i tako dobijate iznos koji u konačnici plaćate.

Na osnovu plaćenog iznosa obračunava vam se nova ušteda.