Reciklaža

Kao kompanija koja svojim aktivnostima oduvek pokazuje brigu o životnoj sredini, značajno smo se posvetili i procesu reciklaže i to naročito u segmentu upravljanja otpadom. Sagledavajući količinu i vrstu, razmatrali smo mogućnosti smanjenja, pre svega, količine otpada, a zatim na koji način možemo uticati na povećanje udela otpada koji se reciklira.

U dogovoru sa kolegama iz različitih sektora, postavili smo različite vrste kontejnera, kanti i burića sa obeleženom vrstom otpada za svaku od njih. Ovakvo sortiranje omogućava da se na jednostavan način, preko ovlašćenih operatera za upravljanje otpadom, recikliraju beli papir, karton, folija, plastika, različiti metali, elektro-oprema i baterije, toneri itd…

Takođe, napore ulažemo u svođenje količine tekstilnog otpada na minimum.

Jer svi smo na dobitku kada reciklažu usvojimo kao deo svakodnevnice.