Polisa privatnosti

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.psfashion.com/me/cg. Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Lični identifikacioni podaci

„P.S. Fashion” d.o.o Podgorica prikuplja lične, identifikacione podatke od korisnika prilikom njihove posjete sajtu, popunjavanjem formulara – kontakt forme. Korisnicima se pruža mogućnost anonimne posjete sajtu. Po potrebi, mogu im se tražiti ime, prezime i mail adresa. Za kupovinu online neophodno je otvaranje naloga na sajtu, uz ostavljanje dodatnih informacija, poput adrese stanovanja i broja telefona. „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica prikuplja lične informacije samo u slučaju da je korisnik saglasan. Korisnik uvijek može odbiti da pruži lične informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za određene aktivnosti na sajtu.

Demografski podaci

Korisniku se mogu tražiti demografski podaci, poput datuma rođenja, pola i zanimanja, u cilju prilagođavanja sadržaja sajta njegovim potrebama.

Identifikacioni podaci koji nijesu lične prirode

„P.S. Fashion” d.o.o Podgorica prikuplja podatake o korisniku koji nijesu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa sajtom. To uključuje podatke kao što su: ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o posetiocima sajta, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije. „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbijedi pogodnosti koje će Vam uštedjeti vreme.

Kako koristimo prikupljene informacije

„P.S. Fashion” d.o.o Podgorica može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe: ! Za poboljšanje svojih usluga; ! Da efikasnije odgovori na zahtjeve korisnika od strane korisničke službe i podrške; ! Za personalizaciju iskustva korisnika; ! Radi unapredjenja sajta I prilađavanje sadržaja potrebama korisnika; ! Za realizaciju promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta; ! Za slanje periodičnih sms i elektronskih poruka korisnicima koje su pristali da ih primaju, o temama iz opsega njihovih interesovanja, ali i kao kanal komunikacije za rješavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahtjeva korisnika.

Zaštita podataka

„P.S. Fashion” d.o.o Podgorica usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mjere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promjena, objelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, imena, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na sajtu. Sajt www.psfashion.com/me/cg. je u skladu sa “PCI vulnerability standards” i GDPR-a, u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za korisnike.

Čuvanje i dijeljenje ličnih podataka

Podacima korisnika raspoložu zaposleni u „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica kojima su oni neophodni za obavljanje posla, pri čemu su oni svjesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti. „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke. Pored ovlašćenih zaposlenih u „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica informacije o korisnicima se mogu proslijediti trećim licima kao što su kurirska služba u slučaju online kupovine, kako bi porudžbina bila uspješno isporučena. Moguće je dijeljenje informacija o korisnicima sa poslovnim partnerima sa kojima je ostvarena saradnja u cilju obezbjeđivanja dodatnih opcija na sajtu. Sve informacije prikupljene na sajtu dostupne su ovim partnerima. Za slanje newsletter i sms/viber kampanja prikupljaju se podaci koji se čuvaju u bazi servisa NTH sa kojim je ostvarena saradnja, a čije je poslovanje takođe prilagođeno GDPR regulativi. „P.S. Fashion” d.o.o Podgorica koristi usluge servisa za praćenje artivnosti pretplatnika u kampanjama. Korisnici sajta imaju mogućnost izbora da li da budu na mailing/sms listi. Mogu se odjaviti svaki put kada dobiju obavještenje o novostima (newsletter na mail ili sms/viber poruka).

Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo: ! da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka; ! da zatraži izmjenu svojih podataka sačuvanih u bazi kompanije; ! da zatraži brisanje njegovih podataka iz baze; ! trajno deaktiviranje naloga na sajtu.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupa sajt Korišćenjem sajta, podrazumijeva se da je saglasan sa uslovima. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

Izmjene politike privatnosti

„P.S. Fashion” d.o.o Podgorica zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, nakon čega se revidentira ažurirani datum na dnu stranice. Obaveštenje o izmjenama se ne šalje. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svijesti o mogućim modifikacijama, preporučuje se periodična posjeta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmjena, smatra se da ih prihvata i saglasan je sa istim.

Kontakt

Dodatne informacije i objašnjenja vezana za Politiku privatnosti i njeno sprovođenje korisnik može dobiti slanjem upita e-mail adresu podrska.mne@ps.rs

U Podgorici, dana  01.10.2020. godine

Vaš P…. S…. fashion