Opšti uslovi online kupovine

Posjetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.psfashion.com/me/cg prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primjenjujemo.
www.psfashion.com/me/cg zadržava pravo da bez prethodnog obavještavanja vrši izmjene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Kada posjetite www.psfashion.com/me/cg  ili nam pošaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obavještenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete se obratiti Korisničkom servisu slanjem e-mail-a na podrska.mne@delete-me.ps.rs

‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. ‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice www.psfashion.com/me/cg odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu je vlasništvo ‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti ‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica..

Online prodavnica www.psfashion.com/me/cg radi od 00-24h, 7 dana u nedjelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obaviješteni.

Ukoliko koristite www.psfashion.com/me/cg odgovorni ste za održavanje i povjerljivost svog naloga i lozinki koje ste odredili prilikom registracije na sajtu. Maloljetnici mogu koristiti www.psfashion.com/me/cg uz nadzor roditelja ili staratelja. ‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

‟P.S. FASHION” D.O.O. Podgorica zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, promijeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci www.psfashion.com/me/cg nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

www.psfashion.com/me/cg  je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Crnoj Gori.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspjelu porudžbinu.

Ovde propisani Opšti uslovi kupovine sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između Prodavca i Kupca.

Naručivanje

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:  

 - Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine, obavještenjima o osnovnim podacima Prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid Ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida Ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama Kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu Prodavca,

 - Registracija

 - Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

 - Unos podataka o načinu dostave, plaćanja i mjestu isporuke

 - Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Registracija

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put, unosite samo Vaš e-mail i lozinku, koju sistem automatski prepoznaje. Registracija je besplatna i obavlja se izborom opcije “Moj nalog”, sa desne strane ispod teksta “Novi ste korisnik?” birate opciju “Registrujte se putem mail-a”. Potrebno je da navedete Vašu e-mail adresu, ime i prezime, adresu stanovanja, na koju bismo Vam dostavljali porudžbine, broj telefona, putem kog bismo Vas kontaktirali za potvrdu porudžbine, kao i lozinku koju biste koristili za pristup Vašem nalogu nakon registracije. Kako biste se registrovali potrebno je i da pročitate polisu privatnosti i izjavu o povjerljivosti podataka i označite polje za saglasnost sa istim. Nakon popunjavanje podataka, na e-mail adresu dobijate automatsku poruku sa linkom za potvrdu registracije. Klikom na link u e-mail-u otvara se prikaz na stranici gdje unosite Vašu e-mail adresu i lozinku i pristupate nalogu klikom na “Login” dugme.

Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije “Odjavite se”. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije “Moj nalog” i navođenjem Vaše e-mail adrese i lozinke.

Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, kliknite na dugme “Izaberite veličinu”, a zatim na dugme “Dodajte u korpu”.

Unos podataka o načinu dostave, plaćanju i mjestu isporuke

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa” gdje su prikazani svi artikli koje ste izabrali. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbrisati iz korpe ili promijeniti količinu. 

Klikom na dugme “Nastavite porudžbinu” otvaraju Vam se opcije za izbor načina plaćanja, načina slanja i odabir adrese za dostavu, koja može biti različita od one koju ste naveli prilikom registracije. 

Podaci o mjestu isporuke su podaci gdje želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unijetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom. Plaćanje vršite pouzećem.

Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Prije nego što potvrdite porudžbinu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Poručite sada” čime je ona kreirana. Prije potvrde porudžbine, potrebno je da pročitate Opšte uslove kupovine i složite se sa istim. Automatski sa potvrdom porudžbine na registracioni e-mail Vam se šalje pregled narudžbenice.

Ugovor se smatra zaključenim onda kada Kupac potvrdi svoju porudžbinu, koju ne može opozvati, sem pod zakonom propisanim uslovima.

Nakon potvrde porudžbine od strane Kupca, Prodavac će Kupcu poslati konfirmacioni mejl kojim će potvrditi prijem porudžbine.

Prodavac će se postarati da u što kraćem roku provjeri raspoloživost poručenog artikla.

U slučaju da Prodavac robu ne može isporučiti u roku koji je predviđen Opštim uslovima, o tome će obavijestiti Kupca, nakon čega on može ili raskinuti ugovor ili ostaviti dodatni rok za dosatavu.

Cijene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo promjene cijena bez prethodnog obavještavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svakom trenutku.

Plaćanje

Sve cijene na sajtu su prikazane sa uračunatim PDV-om.

www.psfashion.com/me/cg  podržava sledeće načine plaćanja:  

 - pouzećem - plaćanje pouzećem podrazumijeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Crne Gore - euro (EUR).

Dostava

Dostavu pošiljki vrši nezavisna kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Crne Gore. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i oni su iskazani prilikom poručivanja robe. Iznos troškova dostave je 4,00 eura sa PDV-om, ukolilko je vrijednost artikala veća od 60.00 eura, dostava je besplatna. Troškove dostave Kupac plaća zajedno sa poručenim artiklima.

Okvirno vrijeme za koje će vam pošiljka biti uručena je 2 do 10 dana, u zavisnosti od područja u koji se vrši isporuka radna dana od dana potvrđene porudžbine. Kurirska služba dostavlja pošiljke u periodu od 08:00h do 16:00h.

Prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat jedan primjerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovor o kupoprodaji.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ugovorom.

Pod štetom se podrazumijeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Kreiranje porudžbina telefonskim ili nekim drugim putem

Ukoliko se kupac odluči da svoju porudžbinu kreira telefonskim ili nekim drugim putem smatraće se da je kupac saglasan sa opštim uslovima kupovine, kao i sa načinom na koji se njegovi podaci koriste.

Zamjena

Kupac može da zatraži zamjenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamjena robe se odnosi na zamjenu veličine ili zamjenu modela. U slučaju zamjene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamjenu, dostavlja Prodavcu, i u tom slučaju troškove zamjene snosi Kupac.

Obrazac za zamjenu dostupan je na sajtu Prodavca www.psfashion.com/me/cg  i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

U slučaju zamjene Kupac je u obavezi da robu vrati  bez oštećenja i tragova korišćenja, upakovanu na način koji ne oštećuje robu prilikom manipulacije. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamjenu.

Artikal za koji se vrši zamjena, mora imati istu ili veću vrijednost od artikla koji se mijenja, uz doplatu.

U periodima sezonskih sniženja isključivo radimo povrat novca. Robu nam šaljete zajedno sa popunjenom Izjavom o odustajanju od Ugovora.

Povrat robe - Raskid Ugovora

Kupac može izvršiti povrat robe, odnosno raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da to učini na Obrascu za raskid Ugovora.

Obrazac za raskid Ugovora dostupan je na sajtu Prodavca www.psfashion.com/me/cg  i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

Izjava o raskidu Ugovora Proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 14 dana od dana prijema robe.

Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

Prigovor

Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga. Isporučena roba smatra se saobraznom ugovoru, ako:

1) odgovara opisu koji je dao trgovac i ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja;

2) ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

3) ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ima svojstva i osobine koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;

5) po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koje potrošač može osnovano da očekuje, s obzirom na prirodu robe i javno obećanje o posebnim svojstvima robe dato od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno oglasom ili na ambalaži robe

Prigovor na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosimo mi kao trgovac.

Prigovor možete izjaviti:

  • pisanim putem  na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju ili preko Obrasca za podnošenej prigovora koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu www.psfashion.com/me/cg, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje. Kupovina proizvoda može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način (izvodom iz fiskalne kase, poslovne i druge odgovarajuće dokumentacije).

Možete podnijeti prigovor:

1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od dvije godine od dana prijema robe, sa tim da ste dužni da nas obvavijestite o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 90 dana od dana kada ste otkrili nesaobraznost, u suprotnom gubite prava koja Vam po tom osnovu pripadaju.;

2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;

3) na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa

U slučaju da se prigovor ne odnosi na nesaobraznost, Prodavac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamjene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamjena mora biti iste ili veće vrijednosti, uz doplatu.

Kupac prvenstveno ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, osim ako je izabrani zahtjev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca.

Nesrazmjerno opterećenje člana postoji ako izabrani zahtjev, u odnosu na alternativni zahtjev, stvara pretjerane troškove za trgovca, uzimajući u obzir:

1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se alternativni zahtjev može ostvariti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Prodavac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.

Ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, ili ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamjenu u navedenom roku ili ako opravka ili zamjena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za potrošača, potrošač ima pravo da zahtijeva umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

U zavisnosti od zahtjeva Kupca, Prodavac je dužan da cjelokupan iznos kupoprodajne cene ili dio cijene za koju se prihvati umanjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku. Kupac nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju prigovora snosi Prodavac.

Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje* Prodavac je uložio maksimalni trud da opisi proizvoda, kao i slike budu vjerodostojni, ali ne postoji garancija da su opisi u porpunosti tačni i bez grešaka, kao ni da su slike u potpunosti jednake sa prikazanim proizvodom.