PS Fashion je u potrazi za

MAGACIONERIMA


- Magacinu osnovnog materijala
- Magacinu trgovačke robe

Lokacija: Čačak, Milutina Mandića 29

 

Šta su zadaci našeg MAGACIONERA?

- Prijem, skladištenje, sortiranje i izdavanje materijala i robe kao i vođenje programske evidencije

- Dodatno u magacinu osnovnog materijala: Kvalitativan i kvantitativan pregled osnovnog materijala uz podnošenje izveštaja kroz programsku evidenciju

 

Tražimo nekoga ko je:

- Dobro organizovan i odgovoran

- Precizan u radu

- Orijentisan na tim i pozitivan stav u radu

- Fokusiran na ostvarenje radnih zadataka

 

Ne propustite ovu priliku jer:

- Nesebično delimo znanje i dugogodišnje iskustvo

- Pružamo temeljnu obuku od prvog dana

- Jednosmenski rad

- Kolektivno zdravstveno osiguranje

- Plaćen prevoz

 

_____________________________________________________

 

*U procesu selekcije, kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da kompanija PS Fashion njegove lične podatke obrađuje i čuva u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Postanite deo našeg tima