Premium Club pravilnik

Organizator

Organizator

Program izdavanja PREMIUM kartice P....S....PREMIUM CLUB-a organizuje „P. S. Fashion Design“ d.o.o. Čačak. Članovi P....S....PREMIUM CLUB-a su u obavezi da poštuju uslove i odredbe propisane ovim pravilnikom.

Pravilnik je dostupan u svim maloprodajnim objektima kao i na https://www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/pravilnik/ za sve vreme njegovog važenja. Svaka izmena Pravilnika važi i primenjuje se počev od 8. (osmog) dana od dana objavljivanja izmena čiji će datum biti naznačen na kraju Pravilnika.

Organizator zadržava pravo da precizira, izmeni ili dopuni odredbe ovog pravinika, za sve vreme njegovog važenja.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Geografsko područje važenja PREMIUM kartice

Geografsko područje važenja PREMIUM kartice

Program izdavanja PREMIUM kartice P....S.... PREMIUM CLUB-a organizuje se i odvija na teritoriji Srbije, na sajtu https://www.psfashion.com/rs/sr/premium- club/registracija/, u svim maloprodajnim objektima „P. S. Fashion Design“ d.o.o Čačak, kao i u objektima partnera čiji spisak se nalazi na adresi www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/premium-club-prodajna-mesta/ .

U slučaju online registracije kartica će Vam biti poslata na adresu navedenu u OBRASCU ZA PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Uslovi dobijanja i korišćenja PREMIUM kartice

Uslovi dobijanja i korišćenja PREMIUM kartice

Svako fizičko lice koje ima 18 godina, može postati član P....S....PREMIUM CLUB-a i vlasnik PREMIUM kartice.

Pravno lice ne može biti vlasnik PREMIUM kartice.

Zaposleni „P. S. Fashion Design“ d.o.o Čačak ne može biti član P....S... PREMIUM CLUB- a i vlasnik PREMIUM kartice.

PREMIUM kartica sadrži broj bodova ostvaren prilikom prethodnih kupovina. Jedan bod vredi jedan dinar i na osnovu ukupnog broja bodova može se tražiti umanjenje kupoprodajne cene za kupovinu dobara u maloprodajnim objektima Organizatora kao i u objektima partnera čiji spisak se  nalazi na adresi www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/premium-club-prodajna-mesta/. Maksimalan broj bodova koji se može iskoristiti pri jednoj kupovini jednak je iznosu računa umanjenom za 1 dinar. Vrednost finalnog računa, kao i vrednost svake pojedinačne stavke na računu, nakon umanjenja ne sme biti manja od 1 dinar.

Sve kupovine u okviru jednog obračunskog perioda se sabiraju, a u skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, PREMIUM kupac prelazi rangove sa različitim procentima. Visina ranga određuje broj bodova koje će kupac ostvariti prilikom kupovine nesniženih artikala.

 

 

Kartica se ne može zameniti za gotovinu.

Kartica može biti korišćena samo od strane vlasnika lično.

U cilju evidentiranja kupovina i ostvarivanja bodova na osnovu kojih se vrši umanjenje kupoprodajne cene u maloprodajnim objektima, vlasnik PREMIUM kartice prilikom kupovine robe u maloprodajnom objektu istu pokazuje prodavcu, a prilikom online kupovine sistem ga prepoznaje na osnovu e-mail adrese navedene u OBRASCU ZA PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u, pod uslovom da je ista e-mail adresa navedena i prilikom kreiranja korisničkog naloga na sajtu (za online kupovinu) i to na: https://www.psfashion.com/rs/sr/registration/registracija/?no_cache=1.

U slučaju sumnje koja je e-mail adresa navedena u pomenutom obrascu ili u slučaju potrebe da se ona izmeni potrebno je poslati zahtev na e-mail adresu: korisnickapodrska@delete-me.ps.rs.

Vlasnik PREMIUM kartice stiče bodove kako kupovinom robe u maloprodajnom objektu tako i kupovinom na sajtu, s tim što se umanjenje kupoprodajne cene trenutno može ostvariti samo prilikom kupovine u maloprodajnom objektu.

U vezi sa skupljanjem bodova prilikom online kupovina – kupovine su vidljive na PREMIUM kartici tek nakon 20 dana od dana kupovine, zbog ostavljanja mogućnosti kupcu da u tom roku odustane od ugovora o kupovini robe zaključenog na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Datum evidencije kupovine određuje obračunski period kome će iznos kupovine, odnosno zarađeni bodovi pripasti. Ukoliko se kupovine članova PREMIUM CLUB-a ne evidentiraju na PREMIUM kartici ni po proteku navedenog roka od 20 dana od dana kupovine, članovi PREMIUM CLUB-a se mogu javiti na e-mail adresu: korisnickapodrska@delete-me.ps.rs.

Sve kupovine izvršene sa PREMIUM karticom mogu da se prate na online korisničkom nalogu na sajtu.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Pogodnosti

Pogodnosti

Vlasniku PREMIUM kartice omogućava se niz pogodnosti kao i kupovina po povlašćenim cenama u svim maloprodajnim objektima čiji spisak se nalazi na adresi  www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/premium-club-prodajna-mesta/.

Članovi PREMIUM CLUB-a, ukoliko to budu želeli, biće prvi koje će „P. S. Fashion Design“ d.o.o Čačak obaveštavati o novim kolekcijama, sezonskim akcijama i rasprodajama, kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima.

 

Sve kupovine u okviru jednog obračunskog perioda se sabiraju, a u skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, PREMIUM kupac prelazi rangove sa različitim procentima. Visina ranga određuje broj bodova koje će kupac ostvariti prilikom kupovine nesniženih artikala.

 

RANG (zbirni iznos kupovina)                                                                PROCENAT OSTVARENIH BODOVA

Osnovni od 5.000,00 rsd do 9.999,00 rsd                                                                   3%

I rang od 10.000,00 rsd do 24.999,00 rsd                                                                    5%

II rang od 25.000,00 rsd do 39.999,00 rsd                                                                   7%

III rang od 40.000,00 rsd do 89.999,00 rsd                                                                10%

IV rang od 90.000,00 rsd do 149.999,00 rsd                                                             15%

V rang od 150.000,00 rsd i više                                                                                    20%

 

Bodovi se mogu ostvariti kupovinom nesniženih artikala i kupovinom artikala pod posebnim uslovima prodaje na osnovu organizovanog prodajnog podsticaja koji će organizator posebno istaći. Bodovi se ne mogu ostvariti kupovinom artikala koji su na sniženju, odnosno dodatno sniženi ili koji su na akcijskoj prodaji. Iznos kupovina artikala na sniženju utiče na zbir kupovina i potencijano dostizanje višeg ranga.

Ostvarene bodove vlasnik PREMIUM kartice može koristiti prilikom bilo koje od narednih kupovina u maloprodajnim objektima, odmah nakon izvršene kupovine odnosno njenog evidentiranja na PREMIUM kartici, a najkasnije dve godine od poslednje kupovine odnosno njenog evidentiranja na PREMIUM kartici. Nakon dve godine od poslednje kupovine bez obzira da li su prilikom te kupovine ostvareni bodovi ili ne, organizator ima pravo da zarađene bodove anulira.

Definisani obračunski periodi su od 01.03. do 31.08. i od 01.09. do 28.02.

Rang koji je vlasnik PREMIUM kartice postigao na kraju obračunskog perioda predstavlja početni rang za naredni obračunski period, a ostvareni zbir kupovina se poništava.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Način promene pravila

Način promene pravila

„P. S. Fashion Design“ d.o.o Čačak zadržava pravo da promeni uslove korišćenja PREMIUM kartice, uslove sticanja bodova, visinu rangova, trajanje obračunskog perioda kao i da potpuno ukine ovaj program. O svim promenama članovi PREMIUM CLUB-a će biti blagovremeno obavešteni.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

„P. S. Fashion Design“ d.o.o Čačak zadržava pravo da promeni uslove korišćenja PREMIUM kartice, uslove sticanja bodova, visinu rangova, trajanje obračunskog perioda kao i da potpuno ukine ovaj program. O svim promenama članovi PREMIUM CLUB-a će biti blagovremeno obavešteni.

OBRAZAC ZA PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u:

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Ime i prezime*:    ____________________________________________________

Adresa*: __________________________________________________________

 Grad*: ___________________________________________________________

Telefon*: __________________________________________________________

E-mail*:___________________________________________________________

Datum rođenja:_____________________________________________________  

Zanimanje: ________________________________________________________

*Polja obeležena zvezdicom su obavezna.

 

Potvrđujem da sam upoznat/a sa uslovima i odredbama propisanim Pravilnikom o izdavanju i upotrebi PREMIUM kartice.

 

  • Obaveštenja o aktivnostima u okviru PREMIUM CLUB-a želim da dobijam putem e- mail-a i sms/viber poruka.

 

  • Ne želim da primam obaveštenja o aktivnostima u okviru PREMIUM CLUB-a.

 

U_____  , dana____ 20 . godine

                                                                                                                                                                           SAGLASANOST DAO/LA,

                                                                                                                                                                           ___________________


ISTUPANJE IZ P…. S…. PREMIUM CLUB-A I ZAMENA PREMIUM KARTICE

Istupanje iz članstva u P…. S…. PREMIUM CLUB-u možete tražiti slanjem e-mail-a (u slobodnoj formi) na korisnickapodrska@delete-me.ps.rs. 

U slučaju da dođe do gubitka ili uništenja Vaše PREMIUM kartice potrebno je da o tome obavestite P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak slanjem e-mail-a (u slobodnoj formi) na korisnickapodrska@delete-me.ps.rs pri čemu možete tražiti izdavanje nove kartice.

Ukoliko zahtev ne šaljete sa e-mail adrese navedene u OBRAZCU ZA PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u potrebno je da navedete sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, telefon i e-mail adresu, a kako bi Vas „P. S. Fashion Design“ d.o.o. Čačak uspešno identifikovao i izašao u susret Vašem zahtevu u najkraćem mogućem roku.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Podrška

Podrška

Istupanje iz članstva u P…. S…. PREMIUM CLUB-u možete tražiti slanjem e-mail-a (u slobodnoj formi) na korisnickapodrska@delete-me.ps.rs. 

U slučaju da dođe do gubitka ili uništenja Vaše PREMIUM kartice potrebno je da o tome obavestite P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak slanjem e-mail-a (u slobodnoj formi) na korisnickapodrska@delete-me.ps.rs pri čemu možete tražiti izdavanje nove kartice.

Ukoliko zahtev ne šaljete sa e-mail adrese navedene u OBRAZCU ZA PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u potrebno je da navedete sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, telefon i e-mail adresu, a kako bi Vas „P. S. Fashion Design“ d.o.o. Čačak uspešno identifikovao i izašao u susret Vašem zahtevu u najkraćem mogućem roku.

Eventualni sudski sporovi nastali između Organizatora i učesnika će se rešavati mirnim putem ili, u slučaju da to nije moguće, biće rešavani od strane nadležnog suda u Čačku.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Preuzmite pravilnik

Preuzmite pravilnik

Pravilnik o izdavanju i upotrebi Premium kartice, možete pogledati ovde.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs