Premium Club

Kako ostvarujete bodove?

Kako ostvarujete bodove?

Svakom kupovinom nesniženih artikala ostvarujete bodove za sledeće kupovine i na osnovu zbira sakupljenih bodova možete umanjiti vrednost sledećih kupovina i na taj način ostvariti poseban popust. Jedan bod vredi jedan dinar.

Visina ostvarenih bodova zavisi od ukupne vrednosti vaših kupovina.

Vrednosti vaših pojedinačnih kupovina se sabiraju, u skladu sa porastom vaše ukupne potrošnje raste i procenat ostvarenih bodova.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Kako da uvećate procenat ostvarenih bodova?

Kako da uvećate procenat ostvarenih bodova?

Unapred su određeni iznosi kupovina i procenti ostvarenih bodova koji ih prate. Sabiranjem iznosa vaših kupovina prelazite rangove i tako ostvarujete sve veće procente.

U nastavku su predstavljeni iznosi kupovina i prateći procenti ostvarenih bodova koje vam vrednosti kupovina donose.

RANG           ZBIRNI IZNOS KUPOVINA                PROCENAT OSTVARENIH BODOVA

Osnovni   od 5.000,00 rsd do 9.999,00 rsd       3%

     I          od 10.000,00 rsd do 24.999,00 rsd      5%

     II         od 25.000,00 rsd do 39.999,00 rsd      7%

     III        od 40.000,00 rsd do 89.999,00 rsd     10%

     IV       od 90.000,00 rsd do 149.999,00 rsd   15%

     V          od 150.000,00 rsd i više                       20%

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Na osnovu kojih artikala raste procenat ostvarenih bodova?

Na osnovu kojih artikala raste procenat ostvarenih bodova?

Sabiraju se vrednosti svih vaših kupovina, što utiče i na rast procenta ostvarenih bodova, ali se bodovi dobijaju samo kupovinom nesniženih artikala.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

U kom periodu sakupljate bodove?

U kom periodu sakupljate bodove?

Aktivna su dva perioda u kojima imate priliku da dostignete što veći procenat ostvarenih bodova koje možete koristiti.

Definisani periodi su od 01.03. do 31.08. i od 01.09. do 28.02.

Na kraju perioda ostvareni zbir kupovina se poništava i tada počinjete sa sakupljanjem novih bodova sve do sledećeg obračunskog perioda. Za razliku od zbirne kupovine koja se poništava, i sledećem obračunskom periodu zadržavate rang odnosno procenat na osnovu kog ostvarujete bodove pri svakoj sledećoj kupovini nesniženih artikala. Rang koji imate ostaje isti sve do narednog obračunskog perioda, kada će vaš rang zavisiti od novog zbirnog iznosa kupovina.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

U kom periodu možete koristiti bodove?

U kom periodu možete koristiti bodove?

Period korišćenja bodova nije ograničen na obračunske periode, iako vam se zbir kupovina anulira, bodove stečene u prethodnom periodu možete koristiti prilikom bilo koje od narednih kupovina, počevši od prvog dana nakon izvršene kupovine, a najkasnije dve godine od poslednje kupovine u tom obračunskom periodu. Ne postoji ograničenje za iznos bodova koji želite iskoristiti, odnosno ne morate prilikom jedne kupovine iskoristiti ukupan broj bodova.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Da li Premium kartica može da se koristi i na web shop-u?

Da li Premium kartica može da se koristi i na web shop-u?

Online kupovine su vidljive na PREMIUM kartici tek nakon 20 dana od dana kupovine, zbog ostavljanja mogućnosti kupcu da u tom roku odustane od ugovora o kupovini robe zaključenog na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Datum evidencije kupovine određuje obračunski period kome će iznos kupovine, odnosno zarađeni bodovi pripasti. Ukoliko se kupovine ne evidentiraju na PREMIUM kartici ni po proteku navedenog roka od 20 dana od dana kupovine, možete se javiti na e-mail adresu: korisnickapodrska@delete-me.ps.rs. Ostvareni bodovi na kartici ne mogu se iskoristiti pri kupovini na web shop-u.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
korisnickapodrska@ps.rs

Pošaljite pitanje

Pošaljite pitanje

Registraciju na PREMIUM CLUB možete izvršiti na dva načina