ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak upravlja obradom ličnih podataka članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a prikupljenih prilikom popunjavanja obrasca za pristupanje P…. S…. PREMIUM CLUB-u.

Prilikom popunjavanja obrasca potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, datum rođenja i zanimanje, s tim što podaci i datumu rođenja i zanimanju nisu obavezni.

Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu izdavanja PREMIUM kartice, obaveštavanja članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a o stanju na PREMIUM kartici, pogodnostima, mogućnostima kupovine po povlašćenim cenama preko sajta: www.psfashion.com//rs/sr/, u maloprodajnim objektima P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak, kao i u objektima partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi  www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/premium-club-prodajna-mesta/, o novim kolekcijama, sezonskim akcijama, rasprodajama kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda.

Prilikom kupovine sa PREMIUM karticom P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak takođe prikuplja i obrađuje podatke o pojedinačnim kupovinama članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a (npr. podatke o članstvu u P…. S…. PREMIUM CLUB -u, o kupljenim artiklima, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a u cilju korišćenja pogodnosti koje se pružaju članovima P…. S…. PREMIUM CLUB-a, kreiranja prilagođenih ponuda, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak pruža, rešavanja reklamacija i drugih mogućih problema.

Lične podatke članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a u prethodno navedene svrhe P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak obrađuje isključivo na osnovu pristanka datog popunjavanjem obrasca za pristupanje P…. S…. PREMIUM CLUB-u.

Članovi P…. S…. PREMIUM CLUB-a, a u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka u svakom trenutku imaju sledeća prava: pristupa (u svakom trenutku imaju pravo da dobiju informaciju o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ličnih podataka, a takođe imaju pravo da traže kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko članovi P…. S…. PREMIUM CLUB-a žele da ostvare napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to mogu da učine na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu i to ovde ili u bilo kojoj od  prodavnica „P.S. Fashion Design” d.o.o Čačak kao i u objektima njegovih partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi  www.psfashion.com/rs/sr/premium-club/premium-club-prodajna-mesta/ ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: korisnickapodrska@delete-me.ps.rs ili poštom na Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge P.S. Fashion Design d.o.o. Čačak, Milutina Mandića 29, 32000 Čačak.

P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak lične podatke članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a po potrebi prosleđuje pouzdanim trećim licima sa kojima sarađuje u obavljanju svoje delatnosti. U tom smislu navedene lične podatka P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak može proslediti: povezanim privrednim društvima, partnerima koji učestvuju u programu izdavanja i upotrebe P….S….PREMIUM KARTICE, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja mu pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja mu pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja mu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak lične podatke članova P…. S…. PREMIUM CLUB-a čuva za sve vreme njihovog članstva u P…. S…. PREMIUM CLUB-u.  Istupanjem iz P…. S…. PREMIUM CLUB-a P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak se obavezuje da će lične podatake članova izbrisati.

 

Za sva pitanja u vezi sa obradom lčnih podataka članovi se mogu obratiti P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak telefonom na 032400041 li slanjem email-a na adresu: korisnickapodrska@delete-me.ps.rs ili slanjem pisma P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak, Milutina Mandića 29, 32000 Čačak.

P.S. FASHION DESIGN d.o.o. Čačak poziva članove P…. S…. PREMIUM CLUB-a da se u svakom slučaju upoznaju i sa načinom na koji „P.S. Fashion Design” d.o.o Čačak obrađuje njihove lične podatke, kao i sa pravima koja s tim u vezi imaju u Polisi privatnosti, koja se može naći na sajtu: www.psfashion.com//rs/sr/

ONLINE PRISTUPANJE P…. S…. PREMIUM CLUB-u:možete izvršiti ovde.