Kontakt

Contact Form

contact-form

Opšti podaci

Pun naziv firme:  Društvo sa ograničenom odgovornošću "TESORO" Bijeljina

Skraćeni naziv firme: "TESORO" D.O.O. Bijeljina

Sedište firme: Bijeljina

Poštanski broj: 76000

Opština: Bijeljina

Mesto: Bijeljina

Ulica i broj: Agrotržni centar, Lamela B, lokal br. 15

Telefon::055 421 421

E-mail: tesoro@psfashion.ba

Matični broj: 01878107

Šifra delatnosti: 46.90

JIB: 4400384850009

Broj žiro računa: 59-01-0180-14 (1-3818)

ps-logo