Kontakt

Predrag Pantović

Vlasnik

Slađana Pantović

Vlasnik i modni kreator

Branko Petrović

Generalni direktor

branko.petrovic@ps.rs

Ivan Radovanović

Finansijski direktor

ivan.radovanovic@ps.rs

Vladimir Šobić

Komercijalni direktor

vladimir.sobic@ps.rs

Biljana Borovnjak

Menadžer veleprodaje

biljana.borovnjak@ps.rs

Jelena Karanac

Marketing i PR menadžer

jelena.karanac@ps.rs

Vesna Cvijović

Direktorka predstavništva Crna Gora

vesna.cvijovic@ps.rs

Contact Form

contact-form

Opšti podaci

Pun naziv firme:  Društvo sa ograničenom odgovornošću "TESORO" Bijeljina

Skraćeni naziv firme: "TESORO" D.O.O. Bijeljina

Sedište firme: Bijeljina

Poštanski broj: 76000

Opština: Bijeljina

Mesto: Bijeljina

Ulica i broj: Agrotržni centar, Lamela B, lokal br. 15

Telefon::055 421 421

E-mail: tesoro@psfashion.ba

Matični broj: 01878107

Šifra delatnosti: 46.90

JIB: 4400384850009

Broj žiro računa: 59-01-0180-14 (1-3818)

ps-logo