Uvoznici za ino tržišta

Uvoznik za Crnu Goru

"PS FASHION" D.O.O Hercegovačka 52
81000 Podgorica
76300 Bijeljina

vesna.cvijovic@ps.rs

 

Uvoznik za Hrvatsku
 

"LILIUM FORMA" D.O.O
Zagrebačka avenija 100A
10090 Zagreb

ps@lilium-forma.hr