Premium Club

Kako ostvarujete bodove?

Kako ostvarujete bodove?

Svakom kupovinom nesniženih artikala ostvarujete bodove za sledeće kupovine i na osnovu zbira sakupljenih bodova možete umanjiti vrijednost sledećih kupovina i na taj način ostvariti poseban popust. Jedan bod vrijedi jedan euro.

Visina ostvarenih bodova zavisi od ukupne vrijednosti vaših kupovina.

Vrijednosti vaših pojedinačnih kupovina se sabiraju, u skladu sa porastom vaše ukupne potrošnje raste i procenat ostvarenih bodova.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska.mne@ps.rs

Kako da uvećate procenat ostvarenih bodova?

Kako da uvećate procenat ostvarenih bodova?

Svakom kupovinom nesniženih artikala ostvarujete bodove za sledeće kupovine i na osnovu zbira sakupljenih bodova možete umanjiti vrijednost sledećih kupovina i na taj način ostvariti poseban popust. Jedan bod vrijedi jedan euro.

Visina ostvarenih bodova zavisi od ukupne vrijednosti vaših kupovina.

Vrijednosti vaših pojedinačnih kupovina se sabiraju, u skladu sa porastom vaše ukupne potrošnje raste i procenat ostvarenih bodova.

RANG             PROCENAT  OSTVARENIH BODOVA

OSNOVNI  od 50,00  do 99,99              3%
I                   od 100,00 do 249.00          5%
II                  od 250,00 do 399.99          7%
III                 od 400,00 do 899.99         10%
IV                 od 900,00 do 1499.99      15%
V                  od 1500,00 i više               20%

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska.mne@ps.rs

Na osnovu kojih artikala raste procenat ostvaren bodova?

Na osnovu kojih artikala raste procenat ostvaren bodova?

Sabiraju se vrijednosti svih vaših kupovina, što utiče i na rast procenta ostvarenih bodova, ali se bodovi dobijaju samo kupovinom nesniženih artikala.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska.mne@ps.rs

U kom periodu sakupljate bodove?

U kom periodu sakupljate bodove?

Aktivna su dva perioda u kojima imate priliku da dostignete što veći procenat ostvarenih bodova koje možete koristiti.

Definisani periodi su od 01.03. do 31.08. i od 01.09. do 28.02.

Na kraju perioda ostvareni zbir kupovina se poništava i tada počinjete sa sakupljanjem novih bodova sve do sledećeg obračunskog perioda. Za razliku od zbirne kupovine koja se poništava, i sledećem obračunskom periodu zadržavate rang odnosno procenat na osnovu kog ostvarujete bodove pri svakoj sledećoj kupovini nesniženih artikala. Rang koji imate ostaje isti sve do narednog obračunskog perioda, kada će vaš rang zavisiti od novog zbirnog iznosa kupovina.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska.mne@ps.rs

U kom periodu možete koristiti bodove?

U kom periodu možete koristiti bodove?

Period korišćenja bodova nije ograničen na obračunske periode, iako vam se zbir kupovina anulira, bodove stečene u prethodnom periodu možete koristiti prilikom bilo koje od narednih kupovina, počevši od prvog dana nakon izvršene kupovine, a najkasnije dve godine od poslednje kupovine u tom obračunskom periodu. Ne postoji ograničenje za iznos bodova koji želite iskoristiti, odnosno ne morate prilikom jedne kupovine iskoristiti ukupan broj bodova.

Niste dobili očekivani odgovor?

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem mejla
podrska.mne@ps.rs

Pošaljite pitanje

Pošaljite pitanje