Контакт

Контакт формулар

Contact-form

Општи податоци

Целосно име на компанијата:  АЛМА ДООЕЛ

Скратено име на филмот:  АЛМА

Седиштето на компанијата: Кочани

Поштенски број: 2300

Општина: Кочани

Место: Кочани

Улица и број: Тодосија Паунов бр. 8

Телефо: +389 71 273 237

Е-пошта: info@psfashion.mk

ЕДБ: MK401300211557201878107

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 14.13

МАТИЧНИ БРОЈ: 564205

Број на сметка: UNI BANKA 240130000442391
                                HALK BANKA 270056422050124

ps-logo