Известување за колачиња

 

Веб-страницата АЛМА ДООЕЛ Кочани:

Ова известување се однесува на која било веб-страница, апликации, брендирани страници на платформи од трети страни (како што се Facebook или YouTube) и апликации до кои се пристапува или се користи преку такви платформи управувани од или во име на АЛМА ДООЕЛ Кочани.

За колачињата

Колачињата се текстуални документи (датотеки) кои содржат збир на податоци потребни за идентификација на интернет прелистувачот на корисникот (низа букви и бројки) што страницата ги испраќа до корисничкиот прелистувач кога ја посетува страницата и ги зачувува. При секоја следна посета на страницата, страницата ги презема податоците содржани во колачињата во прелистувачот на корисникот.

По правило, колачињата не содржат податоци кои лично го идентификуваат корисникот, но освен тоа што може да ги содржат, личните податоци што корисникот ги дава на АЛМА ДООЕЛ Кочани или трети лица може да се поврзат со податоците зачувани и добиени од колачиња.

Колачињата се разликуваат по времетраење, цел и локација што ги создала.

Какви колачиња користиме?

Веб-страницата користи „трајни“ и привремени колачиња, од кои повеќето се поставени од трети лица кои АЛМА ДООЕЛ Кочани обезбедува услуги за поддршка во правилното функционирање на страницата, рекламирање или истражување за аналитички цели (BugHerd, AddThis, Google, Facebook, Youtube).

Постојаните колачиња ќе се чуваат во интернет прелистувачот на корисникот до одреден датум на истекување, освен ако корисникот не ги избрише пред истекот на тој период. Времетраењето на привремените колачиња е ограничено со времетраењето на одредена посета на страницата и завршува кога прелистувачот е затворен.

Според нивната намена, користените колачиња може да се поделат на неопходни колачиња за изведба, колачиња за функционалност и колачиња за таргетирање (таргетирано рекламирање).

Потребните колачиња обично се насочени кон овозможување на основните функции на страницата (пристап, најавување, движење низ страниците на страницата, додавање производи во кошницата, плаќање на сметката) и не содржат податоци кои лично го идентификуваат корисникот.

Колачињата за изведба се користат за собирање податоци за тоа како посетителите ја користат страницата, кои страници најчесто се посетуваат, времето поминато на страницата, дали нивната посета резултирала со купување на ставки, вклучително и детали за поединечни набавки или ако добиваат пораки за грешка на страната. Овие колачиња ја следат работата на страницата и начинот на кој корисниците ја користат страницата со цел да ги подобрат нејзините функции и не го идентификуваат корисникот како поединец.

Колачињата за функционалност им овозможуваат на веб-локациите да го запомнат изборот на корисникот (корисничко име, јазик или регион во кој се наоѓа корисникот, големината на текстот, фонтовите и другите елементи на страницата на кои корисникот може да влијае) како и сите промени направени од корисникот во овој поглед, и со цел да му овозможи најдобро можно корисничко искуство. Може да се користат и за следење на прикажаните производи или видеа што ги гледа корисникот со цел да се избегне повторување и да се овозможат одредени активности на Интернет (блогови, разговори и форуми). Овие колачиња може да содржат лични информации откриени од корисникот. Доколку корисникот не ги прифати овие колачиња, може да го ограничи пристапот до содржината на страницата.

Колачињата за таргетирање се користат за собирање информации од уредот на корисникот со цел да се прикаже насочена рекламна содржина на корисникот што може да биде од интерес за корисникот или да се ограничи фреквенцијата на прикажување одредена рекламна содржина на корисникот, како и да се помогне во мерењето на ефективноста на рекламните кампањи на веб-страницата на АЛМА ДООЕЛ Кочани и други веб-страници. Тие можат да се сетат дека корисникот посетил една од страниците на АЛМА ДООЕЛ Кочани и дека овие информации се споделуваат со трети страни, вклучително и огласувачи и агенции со кои АЛМА ДООЕЛ Кочани соработува и може да биде поврзан со функционалноста на веб-страниците управувани од трети страни. Во повеќето случаи, овие колачиња ги следат корисниците преку ID на уред или IP адреса, што значи дека тие можат да собираат лични податоци.

Согласност на корисникот за употреба на колачиња

Складирањето колачиња на корисничкиот уред (прелистувач) подразбира дека корисникот е свесен дека страницата користи колачиња и дека се согласил на тоа во согласност со ова известување и со избирање на соодветната опција која овозможува ја АЛМА ДООЕЛ Кочани.

Корисникот може да избере да ја забрани употребата на сите колачиња освен оние кои се неопходни за функционирање на страницата, да дозволи употреба само на оние колачиња кои служат за правилно функционирање на страницата, а не на оние кои служат за следење на неговото однесување на Интернет за рекламирање или други цели, или да прифатиме употреба на сите колачиња.

Исто така, корисникот може да ја промени или отповика својата согласност од ова известување во секое време.

 

Измена/отповикување на согласноста

Корисникот може во секое време да влијае на начинот на кој колачињата се користат со правење соодветни поставки во интернет прелистувачот преку кој пристапува до страницата. На овој начин, тој исто така ја негира или отповикува согласноста за употреба на колачиња.

Доколку корисникот одбие да се согласи за употреба на колачиња, некои од придобивките на страницата ќе бидат оневозможени.

Прашања поврзани со употребата на колачиња и ова известување

Како и да е АЛМА ДООЕЛ Кочани е достапна за корисниците да одговори на сите нивни прашања и да ги разгледа сите нивни приговори во врска со употребата на колачиња и ова известување.

Корисниците можат да контактираат со АЛМА ДООЕЛ Кочани со испраќање е-пошта на адреса: podrska@psfashion.mk или по пошта на адреса Тодосија Паунов бр. 8, 2300 Кочани.