Copyright

Авторски права

 

АЛМА ДООЕЛ тврди дека има авторски права на целата своја содржина (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и програмски код).

Неовластеното користење на кој било дел од страницата се смета за повреда на авторските права на страницата www.psfashion.mk и е предмет на правна постапка.

АЛМА ДООЕЛ на веб-страницата www.psfashion.mk, објавува врски со добра волја и не може да биде одговорна за содржината надвор од порталот.

АЛМА ДООЕЛ го задржува правото периодично да ги менува правилата на веб-страницата www.psfashion.mk без најава.

www.psfashion.mk може да ги информира корисниците за важни промени и дополнувања на страницата преку е-пошта или со нивно објавување на страницата.